Υποχρεωτικά 4 μήνες με ναυαγοσώστες οι δήμοι σε χώρους λουομένων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα που μεταξύ των άλλων αφορά στην υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσωστών σε οργανωμένες ή μη παραλίες καθώς και για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη.

Το Π.Δ. αρχίζει να ισχύει ένα (01) μήνα μετά τη δημοσίευσή του, 4 Απριλίου 2018, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ καταργεί την ισχύ του προηγούμενου ΠΔ 23/2000 (Α΄18) και επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των Δήμων για την πρόσληψη ναυαγοσωστών.

Σύμφωνα με το Διάταγμα οι Δήμοι με τους φορείς διαχείρισης χώρων που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομίας υποχρεούνται βάση των σχετικών νόμων: 1ον να προσλαμβάνουν ικανό αριθμό ναυαγοσοστών για 4 μήνες από Ιούνιο ως Σεπτέμβριο και όχι για 2 μήνες όπως ίσχυσε ως σήμερα, 2ον να κατασκευάσουν βάθρο παρατήρησης με προδιαγραφές, 3ον να παρέχουν το απαιτούμενο υλικό διάσωσης εκτός από τις υποδομές και την παρουσία σκάφους για να προλάβει περιστατικά εντός του θαλάσσιου χώρου και άλλα ζητήματα.

ANEΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Ουσιαστικά οι Δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν μηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος καταχωρημένο στο Μητρώο σκαφών άσχετα αν έχουν οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη υπηρεσία. Τελικά το νέο Προεδρικό διάταγμα διασφαλίζει την επάρκεια εποπτείας σε οργανωμένους χώρους θαλάσσιου τουρισμού, οπότε οι Δήμοι της Μεσσηνίας είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν προσωπικό για 4 και όχι για 2 μήνες όπως συνήθιζαν μέχρι σήμερα αφήνοντας ακάλυπτη την τουριστική περίοδο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ