Υποψήφιος για τα Βραβεία Bravo ο Δήμος Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 4 κατηγορίες έχει υποβάλει υποψηφιότητα ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS 2018. Ο θεσμός αυτός εντάσσεται στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 και συμβάλλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου και διαβούλευσης με μεγάλο αριθμό κοινωνικών εταίρων.

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει θέσει υποψηφιότητα με 4 παρεμβάσεις του, τις οποίες οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν:
 Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του
 Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Καλαμάτας
 Δράσεις ενημέρωσης για την ενίσχυση της εναλλακτικής διαχείρισης – ανακύκλωσης των απορριμμάτων
 Λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Καλαμάτας.

Τις υποψηφιότητες του Δήμου Καλαμάτας μπορείτε να δείτε και να ψηφίσετε μέσω του συνδέσμου:

https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-organization/dhmos-kalamatas.514.html

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως και τις 16/11/2018.

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ

O Θεσμός BRAVO έχει ως στόχο την προώθηση ενός συστηματοποιημένου διαλόγου με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Ο Θεσμός λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εκπαίδευσης, αφύπνισης και ενημέρωσης της ίδιας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο μέσω των Πρωτοβουλιών/Προγραμμάτων που αναπτύσσονται από Επιχειρήσεις/Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.
Ο Θεσμός BRAVO ενημερώνει, αφυπνίζει και εμπλέκει στα θέματα της Βιωσιμότητας & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, εκπρόσωπους Επιχειρηματικών, Θεσμικών Φορέων, της Ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ και των Οργανώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, οι οποίοι επηρεάζουν τις εξελίξεις στη χώρα μας.

Ο θεσμός Bravo στοχεύει:

1. Στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Οργανισμούς της χώρας, συνδέονται με ευρύτερους εθνικούς στόχους και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα
2. Στην προώθηση των πρακτικών που είναι δυνατόν να αποτελέσουν πρότυπο για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές
3. Στη συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν την Ποιότητα Ζωής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
4. Στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου συνόλου της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης
5. Στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαδικασίας διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.