Υψηλό ρυπαντικό φορτίο στα στραγγίσματα στους Πέντε Δρόμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ύπαρξη υψηλού ρυπαντικού φορτίου αποδείχτηκε στα δείγματα ύδατος που ελήφθησαν από το ρυάκι  στο πρανές της Ε.Ο. Καλαμάτας Σπάρτης στο ύψος των Πέντε Δρόμων προερχόμενο από τα στραγγίσματα που παράγονται στην περιοχή διαχείρισης των απορριμμάτων της Καλαμάτας στην Μαραθόλακκα.

Συγκεκριμένα τόσο η χημική όσο και η μικροβιολογική ανάλυση -οι οποίες και επισυνάπτονται- ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το μέγεθος της προκαλούμενης ρύπανσης αφού όλοι οι δείκτες ρύπανσης που εξετάστηκαν (Αγωγιμότητα,TSS, COD, BOD, φώσφορος, ολικό άζωτο, κολοβακτηρίδια) ήταν αρκετές φορές πάνω από τα όρια που προβλέπει η Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.

Η δημοτική αρχή οφείλει να δράσει άμεσα για μια σειρά θεμάτων που αναδείξαμε κατά την πρόσφατη επίσκεψη της δημοτικής μας παράταξης στην Μαραθόλακκα:

  1. Η αποκατεστημένη χωματερή συνεχίζει να πάσχει αφούνέα ρήγματα έχουν δημιουργηθεί ενώ τα παλαιότερα δεν έχουν αποκατασταθεί
  2. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται σε μια μεγάλη ποσότητα τουλάχιστον 3.000 κυβικών μέτρων σύμμικτων απορριμμάτων τα οποία βρίσκονται σε επικλινές έδαφος δίπλα στην αποκατεστημένη χωματερή. Τα στραγγίσματα αυτής της χωματερής οδηγούνται με φυσική ροή στους Πέντε Δρόμους και από εκεί στο ποταμό Νέδοντα. Η χωματερή αυτή χρήζει άμεσης αποκατάστασης και μάλιστα πριν να ξεκινήσουν οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις που θα συμπαρασύρουν στραγγίσματα τα οποία θα ρυπάνουν ξανά τον ποταμό Νέδοντα.
  3. Παρατηρήθηκαν μεγάλες ποσότητες διαρρηγμένων δεμάτων στις θέσεις εναπόθεσης αυτών που θα πρέπει να αποκατασταθούν
  4. Ο compact βιολογικός που έχει εγκατασταθεί στο χώρο της διαχείρισης αδυνατεί να μαζέψει όλα τα παραγόμενα στραγγίδια.

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης

Δήμου Καλαμάτας