«Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Οι ιδιοκτήτες που έχουν κτήρια ευρισκόμενα στις πληγείσες, (σύμφωνα με τους χάρτες της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.), περιοχές, έχουν τη δυνατότητα, να υποβάλουν αίτηση στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για έλεγχο των κτηρίων τους, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση.

Δείτε την ΚΥΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ