«Χορός» εκατομμυρίων με επιδοτήσεις και «μαϊμού» τιμολόγια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΣΔΟΕ έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και παράνομων επιδοτήσεων, που εντοπίσθηκαν μετά από πολύμηνες έρευνες, διασταυρώσεις στοιχείων και συνδυασμένους ελέγχους.

Από τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα επιδοτήσεων- επιχορηγήσεων  προέκυψαν μεταξύ άλλων:

 • Αποκαλύφθηκε κύκλωμα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν χιλιάδες μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές την περίοδο 2009-2013, προκειμένου να εισπραχθούν επιδοτήσεις από δράσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ. Διαπιστώθηκαν εικονικών φορολογικά στοιχεία 13.200.000 €.
 • Ξενοδοχειακή μονάδα στη  Δυτική Ελλάδα  έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000 € προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Συντάχθηκαν δελτία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για απόδοση τελών χαρτοσήμου ποσού 7.295.725 €.
 • Διενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη. Διαπιστώθηκε  μη καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,  συνολικού ποσού 4.215.857 € .
 • Στο πλαίσιο των κοινών επιτόπιων ελέγχων με την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος OLAF, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο επιχειρήσεις στη Θεσσαλία. Διαπιστώθηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Η πρώτη επιχείρηση εξέδωσε 2.304 εικονικά φορολογικά στοιχεία περίπου 6.700.000 €.  Η δεύτερη  εξέδωσε 92 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου  700.000€.
 • Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2.000.000 €, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης.
 • Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση συνολικού ύψους 1.251.299 €, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης.
 • Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση πλέον του 1.000.000 €,  προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης.
 • Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 900.000 €,  προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
 • Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα είχε επιχορηγηθεί, στο παρελθόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ποσό πλέον των 500.000€ προκειμένου να διαμορφώσει τις εγκαταστάσεις του. Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας προέκυψε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες  εργασίες.  Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
 • Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές – κυρίως σε νησί του Ιονίου – για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο στους τραπεζικούς του λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί  ποσά πλέον των 2.000.000€, ενώ  δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις.
 • Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα  διαπιστώθηκαν ταμειακές διευκολύνσεις προγραμμάτων οι οποίες δεν είχαν επιστραφεί, αλλά και εκκρεμείς προκαταβολές, άνευ παραστατικών, οι οποίες δεν είχαν τακτοποιηθεί. Το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000,00 €.
 • Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές, καταχωρώντας ανύπαρκτες δωρεές  για μείωση του δημοσίου χρέους σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να πάρουν επιστροφή φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1.000.000 €.
 • Έγινε έλεγχος σε εταιρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, χωρίς άδεια από την Επιτροπή, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως διαφημιστική εταιρία και εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία για υποτιθέμενες διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των 500.000 € και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.  και οι εισαγγελικές αρχές.
 • Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της παροχής συνδρομής, μετά από αίτημα αρχών χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροχή σχετικών πληροφοριών, διενεργήθηκε έλεγχος σε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (με έδρα τη Λιβερία) και στο φορολογικό της εκπρόσωπο. Προέκυψαν ποσά φόρου μετά προσαυξήσεων προς καταλογισμό,  συνολικού ύψους 397.574 €.

Στη Βόρεια Ελλάδα

 • Σε βιομηχανική μονάδα στην Ήπειρο διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν εικονικά τιμολόγια ως αποδείξεις επενδυτικών δαπανώ ν που δεν έγιναν.  λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων). Η εταιρεία είχε πάρει  για υτή την επένδυση επιδότηση   9,9 εκατ. ευρώ – την οποία καλείται να επιστρέψει
 • Σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κεντρική Μακεδονία,  διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης  (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού  6,8 εκατ. ευρώ.
 • Σε θεραπευτήριο – κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλία διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού  1.387.342€.
 • Σε βιομηχανική μονάδα  στη Θράκη διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης  (ν.3299/04).  Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823,52 €.
 • Σε βιομηχανική μονάδα  στη Θράκη διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού  487.999 €.

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 •  Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9.231.729,43 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
 • Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην  Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας    ύψους 1.198.432,25 €,  χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.  Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
 • Έλεγχος πόθεν έσχες σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας στη Θράκη. Από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων. Προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού  556.097,00 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
 • Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 480.000,00  €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
 • Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Προσαύξηση περιουσίας  ύψους 437.482,53 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
 • Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 335.546,83 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.
 • Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο.  Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000,00 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

sofokleousin.gr