Χρηματοδότηση Γυναικείων Επιχειρήσεων ύψους 650.000€

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό έργο SEEWBANSouth Eastern Europe Women Business Angels Network για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στο οποίο συμμετείχαν  Εργοδοτικοί Φορείς και Επιμελητήρια από την Ελλάδα, την  Σκωτία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Σλοβενία και την Βουλγαρία  με leader του προγράμματος τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας. 

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος παρουσιάστηκαν  23 προτάσεις από γυναίκες νέες επιχειρηματίες στο SEEWBAN Pitching Event που πραγματοποιήθηκε από τον  Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας τον Δεκέμβριο και οι επτά  από  αυτές, σύμφωνα με τα business plans που θα καταρτίσουν, εξασφάλισαν πρόθεση χρηματοδότησης από τους επιχειρηματικούς Αγγέλους που συμμετείχαν συνολικού ύψους € 650.000.

Η εκδήλωση SEEWBAN Pitching Event πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του οργανισμού MEΧΟΧΟ που προωθεί την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.