Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης για την δακοκτονία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, αναφορικά με την νομοθετική ρύθμιση της δακοκτονίας ομόφωνα προέβη στην έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι:

Η σημασία του ελαιολάδου στην αγροτική οικονομία  του Δήμου μας είναι πολύ σημαντική όπως επίσης και η δακοκτονία έχει καθοριστικό ρόλο στη ποιότητα και την παραγωγή του προϊόντος.

Δυστυχώς όμως για μια ακόμη χρονιά, η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την δακοκτονία έχει καθυστερήσει αρκετά  και οι έντονες ανησυχίες των ελαιοπαραγωγών είναι εύλογες.

Επειδή οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξέλιξη του δάκου εξαιτίας τόσο της υψηλής θερμοκρασίας αλλά και των συνεχών βροχοπτώσεων

Επειδή ο πρώτος  γενικός ψεκασμός ήδη θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει.

         ΑΙΤΕΙΤΑΙ

Την άμεση νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου κατ’  εξαίρεση να επιτραπεί η έναρξη των εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες, μέχρι την ολοκλήρωση  των διαγωνισμών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να εκτελεστεί άμεσα ο πρώτος ψεκασμός για να αποφευχθεί η ζημιά στην ελαιοκαλλιέργεια.

 

 

           Ο Δήμαρχος                                   Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. 

  

       Γεώργιος Τσώνης                              Νικόλαος Κοτταρίδης