Ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός του 2018 του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ψηφίσθηκε, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου 2017, ο Προϋπολογισμός του 2018, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2018 του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων του.

Ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα στο ποσόν των 64.374. 014,99 ευρώ.
Η εισήγηση επί του Προϋπολογισμού έγινε από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Αθανάσιο Ηλιόπουλο και από τη Διευθύντρια Οικονομικών Γεωργία Ηλιοπούλου.
Ο Δήμαρχος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως για μία ακόμη χρονιά δεν προτείνεται αύξηση δημοτικών τελών, παρότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (κύριο έσοδο, που δίδεται από το Κράτος) είναι μειωμένοι κατά 37,01% σε σχέση με το 2009, ενώ η ΣΑΤΑ (βασικό έσοδο, που δίδεται από το Κράτος, για τα δημοτικά έργα) έχει μειωθεί κατά 63,70% σε σχέση με το ίδιο έτος, ενώ και η επιχορήγηση για συντήρηση των σχολείων είναι μειωμένη στο ένα τρίτο.
Ο Δήμος Καλαμάτας, όμως, με συνεχή μείωση των λειτουργικών δαπανών, με αναζήτηση πόρων από τα Υπουργεία κ.λπ., ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσφέρει στους πολίτες ένα εξόχως σημαντικό έργο μέσα στην οικονομική κρίση, στην πτώχευση της χώρας μας. Φυσικά, ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι «μνημονιακός», με την έννοια ότι συστοιχίζεται με τα γενικότερα ζητήματα της οικονομικής κρίσης, ότι συντάσσεται χωρίς παρέκκλιση από τις κατευθύνσεις που δίνονται κεντρικά και ότι ελέγχεται πολλαπλώς η υλοποίησή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στη συνέχεια και για ένα δίωρο ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου της Δημοτικής Αρχής από τις μειοψηφίες, με συζήτηση δεκάδων ερωτήσεων, στις οποίες απάντησαν, κατά περίπτωση, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εγκρίθηκε, επίσης, ψήφισμα που κατατέθηκε στο Σώμα από το Θεόδωρο Μπρεδήμα και αφορά στις βρώσιμες ελιές ΠΟΠ Καλαμάτα, με το σκεπτικό της υποστήριξης του προϊόντος και της περιοχής παραγωγής του.
Tο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει και σήμερα, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20.00, με πλήθος θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.