Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια πανδημία, οδηγεί με βίαιο τρόπο την κοινωνία σε αλλαγές, στην εργασία, στις ανθρώπινες σχέσεις στην επιχειρηματικότητα κ.ά.

Η διαχείριση του σύγχρονου πλούτου, των δεδομένων (data), απαιτεί πλέον άλλες μεθόδους και από περισσότερους.

Σε ένα κόσμο που μετασχηματίζεται ψηφιακά, λέξεις με πρώτο συνθετικό το ΤΗΛΕ… (Τηλεργασία, Τηλεδιάσκεψη, κ.λπ.), μπαίνουν στη ζωή μας και αλλάζουν την καθημερινότητα μας.

Μετά τις τηλε-οικονομικές συναλλαγές (eBanking, eshop), η τηλεργασία αφορά όλο και περισσότερους εργαζόμενους, οι τηλεδιασκέψεις διευρύνονται και όλα γίνονται συνήθεια.

Στο Δήμο Καλαμάτας, έχοντας κάνει βήματα πολλά χρόνια πριν, υπάρχουν οι υποδομές αλλά και τα ψηφιακά δεδομένα που ευνοούν την ανάπτυξη της τηλεργασίας, των τηλεδιασκέψεων αλλά και της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ι. Στην Τηλεργασία

Λόγω της υποδομής του σύγχρονου δικτύου ΗΥ που λειτουργεί στο Δήμο και την εξέλιξη του Internet, είναι δυνατή, με την χρήση κατάλληλου λογισμικού, η πρόσβαση στις εφαρμογές και τα αρχεία του Δήμου από απόσταση. Μια δυνατότητα που σήμερα αξιοποιείται από πολλούς υπαλλήλους του Δήμου και των οποίων ο αριθμός διευρύνεται διαρκώς. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη, η εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας ΙΡΙΔΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων του Δημοσίου, που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η πλατφόρμα έχει εγκατασταθεί στο G-Cloud και δίνει την δυνατότητα της χρήσης της και εκτός χώρου γραφείου. Δυνατότητα που θα ευνοήσει την εργασία από απόσταση.

ΙΙ. Στις Τηλεδιασκέψεις

Η διοικητική λειτουργία του Δήμου, αλλά και η συνεργασία μεταξύ όλων (αιρετοί, υπάλληλοι, κ.λπ.) γίνεται μέσω ανοικτών συνακροάσεων, ενώ τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δ.Σ. Νομικών Προσώπων κ.λπ.) συνεδριάζουν και με τη νομιμοποίηση του κράτους, με βιντεοκλήσεις.

ΙΙΙ. Στην Τηλε-εξυπηρέτηση των πολιτών

Η δομημένη από χρόνια, οργάνωση των δεδομένων που παράγονται και αποθηκεύονται στο Δήμο (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Πολεοδομία, Οικονομική Υπηρεσία, παραγωγή τεχνικών έργων, κ.ά.), προσφέρει σήμερα τη δυνατότητα, μέσω του ιστότοπου www.kalamata.gr, οι συναλλαγές με τον πολίτη (αιτήματα καθημερινότητας, δικαιολογητικά αιτήσεων, πολεοδομικά δεδομένα, αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων) να μπορούν να πραγματοποιούνται και χωρίς φυσική παρουσία.

Αιτήσεις για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη, αλλά και η παραλαβή πιστοποιητικών μπορούν στο Δήμο Καλαμάτας, να γίνουν ως εξής:

Α. Αιτήσεις προς το Δήμο

Οι αιτήσεις των πολιτών προς το Δήμο, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται ψηφιακά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Ι. Συμπλήρωση πιστοποιημένης Αίτησης-Δήλωσης

 1. Από την ιστοσελίδα www.gov.gr, στο πλαίσιο «Επίκαιρες αναζητήσεις», επιλέγεται η «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης».
 2. Με είσοδο στην υπηρεσία, επιλέγεται «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο»
 3. Ακολουθεί η σύνδεση, με την χρήση των κωδικών του TAXIS, για την πιστοποίηση των στοιχείων του χρήστη.
 4. Στο αντίστοιχο πλαίσιο συμπληρώνεται το αίτημα προς το Δήμο
 5. Επιβεβαιώνεται η αίτηση-δήλωση, με τη χρήση κωδικού που αποστέλλεται με μήνυμα στο κινητό του χρήστη.
 6. Αποθήκευση της αίτησης-δήλωσης, στον υπολογιστή του χρήστη.

ΙΙ. Αλληλογραφία με το Δήμο

 1. Η αίτηση-δήλωση, μαζί με τυχόν άλλα συνοδευτικά ψηφιακά έγγραφα, αποστέλλεται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, στην διεύθυνση : protokolo@kalamata.gr
 2. Η αίτηση διεκπεραιώνεται ψηφιακά από την αρμόδια υπηρεσία και αποστέλλεται πίσω και πάλι μέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος.

 Β. Έκδοση Πιστοποιητικών

Ο Δημότης μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Ermis στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ermis.gov.gr να αιτηθεί και να παραλάβει έγκυρο πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο δημόσιου οργανισμού, που θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική του θυρίδα, εφόσον αποστείλει την αίτηση του μέσω του ΚΕΠ Δήμου Καλαμάτας, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Σύνδεση με την πύλη Ermis (www.ermis.gov.gr), με χρήση των κωδικών TAXIS.
 2. Επιλογή Υπηρεσίας χωρίς διαμεσολάβηση του ΚΕΠ

Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει μια από τις πιο κάτω υπηρεσίες του Εθνικού Δημοτολογίου, όπου θα λάβει απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα ένα έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό.

 • Υπηρεσίες Εθνικού Δημοτολογίου
  • Οικογενειακής κατάστασης
  • Οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ
  • Ιθαγένειας
  • Γέννησης
 • Υπηρεσίες Ειδικού Ληξιαρχείου (για πράξεις που έχουν γίνει στο εξωτερικό)
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
  • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 1. Επιλογή Υπηρεσίας με διαμεσολάβηση του ΚΕΠ.

Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει μια υπηρεσία, από ένα σύνολο 122, όπου την διεκπεραίωση αναλαμβάνει το ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας και το οποίο έχει την δυνατότητα να τοποθετεί την απάντηση στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος στην Πύλη Ermis.

Η σημερινή κατάσταση λειτουργεί ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού των κοινωνιών. Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί και θα ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς, γιατί έχει και υποδομές αλλά και ανθρώπους για το επόμενο βήμα.