Ψυχιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας Τακτικό Ψυχιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο.

Για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27613 60210 έως 211 (εργάσιμες ώρες και ημέρες).