1 – 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2017-18 θα υποβάλλονται από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2017. Γίνονται δεκτά παιδιά που το Σεπτέμβριο του 2017 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη και αυτοεξυπηρετούνται, μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Μεσσήνης είναι:

 • Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) τηλ: 27220 22311

 • Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μητροπέτροβα, υδραγωγείο) τηλ: 27220 24260

 • Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου) τηλ: 27220 24324

 • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 41276

Τα έντυπα των αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, από όλους τους παιδικούς σταθμούς (Α΄, Γ΄,Δ΄& Ανδρούσας). Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται στο Τμήμα Διοίκησης Παιδικών Σταθμών (οδός Μετ.Σωτήρος- πλησίον Δημαρχείου) από τις 9:00 πμ έως 13:00 μμ τις εργάσιμες μέρες. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν από τηνεπιτροπήεγγραφών. Πληροφορίες στο τηλ. 27220 24324.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία).

 2. Ληξιαρχική πράξη ή Πιστοποιητικό γέννησης- Δεν απαιτείται σε περίπτωση επανεγγραφής.

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 4. Βεβαίωση υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας των σελ. με τα εμβόλια.

 5. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ή υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα.

 6. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας(2017) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (χορηγείται από το Δήμο).

 8. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής (των γονέων και του παιδιού) στην Ελλάδα σε ισχύ (για ταπαιδιά των αλλοδαπών γονέων).

Η φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπει μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά των γονέων που έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η φιλοξενία είναι δωρεάν:

 1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00 € θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 15 €.

 2. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.000,01 € έως 20.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25 €.

 3. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 € έως 25.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 €.

 4. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01 € έως 30.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 35 €.

 5. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,01 € έως 35.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 €.

 6. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.000,01 € έως 40.000 €, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 45 €.

 7. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,01 € και άνω, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 €.

– Στην περίπτωση που φιλοξενούνται από την ίδια οικογένεια δύο τέκνα, το δεύτερο τέκνο δικαιούται έκπτωση 50%.

Μειωμένα τροφεία θα καταβάλουν :

 1. Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% από τα προβλεπόμενα ποσά των με αριθ. 3 έως 7 ανωτέρω κλιμάκων.

 2. Οι τρίτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30% από τα προβλεπόμενα ποσά των κλιμάκωνμε αριθ. 2 έως 6.

Πλήρης απαλλαγή τροφείων :

 1. Οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.

 2. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση ΚΕΠΑ) .

 3. Οι άπορες οικογένειες(αντίγραφο απόφασης δικαιούχου δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκριτική απόφ. ένταξης στο ΚΕΑ).

 4. Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς .

 5. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

 6. Τα παιδιά με πατέραστρατιώτη (βεβαίωση από το στρατό).

 7. Τα παιδιά με γονέα στη φυλακή (βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύματος).

Τα τροφεία θα καταβάλλονται για όλους τους μήνες, εκτός του Αυγούστου, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.