15 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 προβλέπεται να λειτουργήσουν στο Δήμο Καλαμάτας 15 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Ο Δήμος Καλαμάτας θα λειτουργήσει ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες στο χώρο του ΚΕΦΙΑΠ, στο Ανατολικό Κέντρο, με παραχώρηση χώρων από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αθλητικών δραστηριοτήτων που θα εδρεύει στο Δημοτικό Στάδιο, καθώς και δεκατρία ακόμα ΚΔΑΠ σε σχολικές μονάδες σε όλη την περιφέρεια του Δήμου.
Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν ΚΔΑΠ σε χώρους των κάτωθι σχολικών μονάδων:
1. 1ο Δημοτικό Σχολείο
2. 6ο Δημοτικό Σχολείο
3. 8ο Δημοτικό Σχολείο
4. 9ο Δημοτικό Σχολείο
5. 10ο Δημοτικό Σχολείο
6. 14ο Δημοτικό Σχολείο
7. 18ο Δημοτικό Σχολείο
8. 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
9. Δημοτικό Σχολείο Άριος
10. Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος
11. Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
12. Δημοτικό Σχολείο Θουρίας
13. Δημοτικό Σχολείο Λαιΐκων.
Πρόκειται για πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται με πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ΚΔΑΠ θα δοθεί η δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά, των οποίων οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια, να βρουν δημιουργική απασχόληση με τον αθλητισμό, το χορό, τη μουσική, τις ξένες γλώσσες, την πληροφορική, ώστε να μην υστερούν σε κανένα τομέα, σε σχέση με παιδιά που έχουν τις σχετικές ευκαιρίες.
Τα ΚΔΑΠ θα απασχολήσουν προσωπικό εξειδικευμένο στα αντικείμενα που θα περιλαμβάνουν και οι προσλήψεις θα γίνουν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ.