200 νέες θέσεις Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Δήμο Καλαμάτας κατανεμήθηκαν 200 θέσεις, στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου του προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Θα απασχοληθούν προσωρινά υπάλληλοι όλων των κατηγοριών: ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους (βασική προϋπόθεση η κάρτα ανεργίας) και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, περιλαμβάνει δε απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει από Ιούνιο, ενώ όσοι επιλεγούν εκτιμάται πως θα αναλάβουν υπηρεσία από Σεπτέμβριο.