ΔΕΗ: Εξώδικα σε καταναλωτές με χρέη άνω των 1.000 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με μαζική αποστολή εξωδίκων σε καταναλωτές με ανεξόφλητες οφειλές άνω των 1.000 ευρώ ξεκίνησε τη δράση της η εταιρεία Qualco που έχει προσληφθεί από τη ΔΕΗ για να συνδράμει στο έργο της είσπραξης των ανεξόφλητων οφειλών ύψους 2,8 δισ.
Η Qualco προχωράει στοχευόμενα σε αγρότες και επαγγελματίες της περιφέρειας και των νησιωτικών περιοχών με χρέη άνω των 1.000 ευρώ που είτε δεν τα έχουν ρυθμίσει είτε έχουν μπει σε διακανονισμό αλλά βγήκαν εκτός διότι δεν τήρησαν τις ρυθμίσεις.
Πως γίνεται η διαδικασία
Σε πρώτη φάση αποστέλλονται εξώδικα μέσω των οποίων οι οφειλέτες καλούνται να διακανονίσουν τα χρέη τους εντός 15 ημερών. Η δεύτερη φάση αφορά όσους έχει σταλεί το εξώδικο και δεν έχουν ανταποκριθεί σε ένα εύλογο διάστημα, οπότε ακολουθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης και στη συνέχεια διεκδίκηση των οφειλών από τη ΔΕΗ με δικαστικά μέσα.
Οι καταναλωτές πελάτες της ΔΕΗ εξακολουθούν να διαχωρίζονται σε έξι κατηγορίες με κριτήριο τον βαθμό συνεπείας τους, ενώ σε όλες τις κατηγορίες ο μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης είναι 24 μήνες έναντι 36 που ισχύει σήμερα.
Για μέσο μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής, για μηνιαίο λογαριασμό 101-250 ευρώ το 15% και από 250 ευρώ και πάνω το 20%.