Αρχική ΜΕΣΣΗΝΙΑ Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

822
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπογράφονται από Δευτέρα οι συμβάσεις για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω ΠΔΕ συνολικού προυπ. 985.000€ :

1.Σύστημα βιντεολαπαροσκόπησης HD, τμχ 2

2. Ενδοσκοπικός πύργος ΩΡΛ HD

3. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης,τμχ 2

4. Σύστημα επεξεργασίας νερού, τμχ 1

5. Σκιαλυτικές λυχνίες με δορυφόρο τύπου LED

6. Τομογράφος οτπικής συνοχής OCT, τμχ 1

7. Νευροχειρουργικό μικροσκόπιο, τμχ 1

8. Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης, τμχ 2


Δημοσιεύετε νέα διακήρυξη για προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προυπ. 520.000€ και αυτό μέσω ΠΔΕ:


1. είκοσι (20) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

2. ενός (1) βρογχοσκοπικού πύργος πλήρης

3. ενός (1) συστήματος βιντεοαρθροσκόπησης υψηλής ευκρίνειας

Δημοσιεύετε νέα διακήρυξη για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας συνολικού προυπ. 340.000€ από το αποθεματικό του Υπ. Υγείας:

1. Ψηφιακό Ακτινογραφικό Συγκρότημα Τύπου

2. Σύστημα Ψηφιοποίησης Ακτινογραφίας

3. Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης

4. Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Γενικής Χρήσης

5. Οδοντιατρικό Συγκρότημα Πλήρες τμχ 3

Δημοσιεύετε νέα διακηρυξη για την ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση του Κ.Υ Μελιγαλά προυπ. 40.000€ και αυτό από το αποθεματικό του Υπ. Υγείας.