Αρχική ΜΕΣΣΗΝΗ Δ.Σ. Μεσσήνης: Δύο συνεδριάσεις την Δευτέρα 18 Ιουνίου

Δ.Σ. Μεσσήνης: Δύο συνεδριάσεις την Δευτέρα 18 Ιουνίου

600
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 18η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα & ώρα 12:30,  όπου θα γίνει η 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού  Δήμου  Μεσσήνης οικονομικού έτους 2016.

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 18η Ιουνίου  2018 ημέρα Δευτέρα  & ώρα 13:00,  όπου θα γίνει η 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

 1. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων  τροφείων
 2. Μείωση Δημοτικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
 3. Διαγραφή βεβαιωμένης   οφειλής από   Χρηματικό  κατάλογο   και επαναβεβαίωση
 4. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 17151/25-07-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 14336/27-06-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 13969/22-06-2017 Σύμβασης για την Προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018.
 6. Διάλυση σύμβασης της μελέτης «Μελέτη έργων συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης ακαθάρτων λυμάτων δήμων Αίπειας και Κορώνης (μελέτη αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού) – (τμήμα τέως δήμου Αίπειας)»
 7. Γνωμοδότηση από τον Δήμο Μεσσήνης περί της κήρυξης συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος –Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα ‘’Τζάνε’’- Έξοδος Καλαμακίου (ΧΘ: 2+840 έως 10+160)»

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Έγκριση εκδήλωσης Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου TAE KBON NTO  Μεσσήνης, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού
 2. Έγκριση συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης στο 4ο  Ναύπλιο – ARTIVA Band Festival  22-23-24 Ιουνίου – έγκριση δαπάνης»
 3. Έγκριση εκδηλώσεων-δαπανών Τ.Κ. Λυκοτράφου Δήμου Μεσσήνης – (χρήση πολιτιστικού τέλους)
 4. Έγκριση εκδηλώσεων-δαπανών Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Μεσσήνης – (χρήση πολιτιστικού τέλους)
 5. Έγκριση εκδήλωσης – δαπάνης (Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2018) συναυλίας Συμφωνικής Ορχήστρας  Πνευστών «Danubia Symphonic Winds (DSW)» , Αυστρίας
 6. Παραχώρηση Χώρων