Νοσοκομείο Καλαμάτας: 18 νέες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε 20 ημέρες από σήμερα η ανάδοχος εταιρία παραδίδει στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Καλαμάτας 18 νέες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης δωρεά της Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Παράλληλα από εβδομάδα υπογράφετε η  σύμβαση για την εγκατάσταση νέου συστήματος επεξεργασίας νερού προϋπολογισμού 80.000€ ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.