Ενθαρρυντικό μέλλον για τα πετρέλαια στον Κυπαρισσιακό κόλπο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τι θα συμβεί στο μέλλον με την Δυτική Πελοπόννησο εξηγεί σε άρθρο του στον ετήσιο τόμο GREEK ENERGY 2018 από την energypress, o κ.Γιάννης Γρηγορίου ως διευθυντής έρευνας των Ελληνικών πετρελαίων εμφανίζοντας στοιχεία για τον Κυπαρισσιακό κόλπο και τις γειτονικές περιοχές αλλά κυρίως την συμβολή της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά σε σημείο του ετήσιου τόμου αναφέρει ότι:

«Το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται ποικίλες απόψεις σχετικά με την ύπαρξη ή μη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο με τα συνεπακόλουθα εύλογα ερωτήματα: ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από τις ερευνητικές εργασίες και από την παραγωγή στο περιβάλλον και στον τουρισμό, πως επιδρά στις επενδυτικές αποφάσεις η τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι «περιορισμένο» το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένες πετρελαϊκές εταιρείες ενώ αρκετοί τα συνδέουν όλα αυτά με την τωρινή και μελλοντική οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η εταιρεία που ερευνά συστηματικά τον ελλαδικό χώρο εδώ και σαράντα χρόνια, έχει συγκεκριμένη στρατηγική και φυσικά και άποψη σε αυτά τα ερωτήματα.

Τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται συστηματικά στην έρευνα πετρελαίου από το 1975 με σημαντική τεχνογνωσία και ιδιαίτερα έμπειρο προσωπικό. Έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών διαγωνισμών και έχουν ερευνήσει συστηματικά 39 περιοχές σε Ελλάδα, Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία, Μαυροβούνιο είτε αυτοδύναμα είτε συμμετέχοντας ως ισότιμο μέλος κοινοπραξιών με διεθνώς αναγνωρισμένες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι OMV, Repsol, Woodside, Kuwait Energy, Petroceltic, Lukoil, Gaz de France, JAPEX, κ.λπ. Με την διεξαγωγή εκατοντάδων γεωλογικών μελετών και την εκτέλεση 65.000 χλμ σεισμικών ερευνών και 112 γεωτρήσεων, με τις εκτός Ελλάδας επενδύσεις τα τελευταία χρόνια να ξεπερνούν τα $220 εκατ., τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν σε ανακαλύψεις αρκετών κοιτασμάτων πετρελαίου (αναλογία ΕΛΠΕ περίπου 210 εκατ. βαρέλια πετρελαίου εκ των οποίων εκμεταλλεύσιμα 80 εκατ. βαρέλια).

Τα ΕΛΠΕ, έχουν σαφή επιχειρηματική θέση και στρατηγική στα θέματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου εστιάζουν το ενδιαφέρον τους. Η ανακάλυψη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην χώρα μας είναι ένας στρατηγικός στόχος στον οποίο προσβλέπουμε και επενδύουμε. Βασιζόμαστε στα μεγάλα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που είναι η τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων μας από τις μέχρι σήμερα έρευνες και η γνώση του ελλαδικού χώρου, η κατοχή σημαντικής τεχνογνωσίας και η γεωπολιτική μας θέση.

Τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα επιστημονικών ερευνών υποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την πιθανή ανακάλυψη υδρογονανθράκων, χωρίς όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι γεωλογικοί κίνδυνοι αποτυχίας δεν είναι αμελητέοι. Σε περιοχές με αποδεδειγμένη την ύπαρξη πετρελαϊκού συστήματος (π.χ. Ήπειρος, Β. Ιόνιο, Πατραϊκός, Κυπαρισσιακός, ΒΔ Πελοπόννησος, Θερμαϊκός, Ορφανός, Θρακικό Πέλαγος κ.λπ.), οι μέχρι σήμερα έρευνες είναι ενθαρρυντικές αλλά είναι ευνόητο ότι απαιτείται περαιτέρω συστηματική γεωλογική, γεωφυσική και γεωτρητική έρευνα με τη χρήση των πλέον αναπτυγμένων μεθόδων για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου».
Ο κ. Γιάννης Γρηγορίου είναι Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε»

Eπιμέλεια ΓΙΑΝ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ