Α΄ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας: Κήρυξη 3ωρης στάση εργασίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Συνάδελφε, συναδέλφισσα

      Για άλλη μια φορά επιχειρείτε σε «άσχετο» Σχεδίου Νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» να υποβιβαστεί η παρεχόμενη εκπαίδευση στους μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των μαθητών /τριων που φοιτούν στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

            Το συνδικαλιστικό εκπαιδευτικό κίνημα δεν μπορεί να επιτρέψει την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και καλούμε το υπουργείο παιδείας να προχωρήσει στην απόσυρση των διατάξεων του άρθρου 40, παρ. 5 του παραπάνω σχεδίου νόμου γιατί:

ü  Παύει να υπάρχει στον σκοπό των Μουσικών Σχολείων «η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής..» 

ü  Παύει να προσδιορίζεται ρητά ότι τα Μουσικά Σχολεία περιλαμβάνουν Γυμνάσιο και Λύκειο.

ü  Από το αναλυτικό πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων έχουν καταργηθεί τα μαθήματα Αισθητικής Παιδείας και δεν ορίζεται ότι τα μαθήματα μουσικής παιδείας διέπονται από αναλυτικό πρόγραμμα.

ü  Καταργούνται τα μαθήματα μουσικής παιδείας προαιρετικής παρακολούθησης για μαθητές δημοτικών σχολείων, για την ανίχνευση των κλίσεων και ενδιαφερόντων τους στη μουσική (ισχύουσα παρ. 3)

ü  Καταργείται η Καλλιτεχνική Επιτροπή (ισχύουσα παρ. 4)

ü  Η διατύπωση «…καθηγητές μουσικής με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα» δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα στην ανάθεση διδασκαλίας των μουσικών μαθημάτων.

ü  Καταργείται ο ξεχωριστός πίνακας επιλογής Διευθυντών των Μουσικών Σχολείων και η πρόβλεψη αυτοί να έχουν ειδικά προσόντα: τη σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση).

ü  Καταργεί τις εισηγήσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τα θέματα προσλήψεων αναπληρωτών, ωρομισθίων και εμπειροτεχνών Μουσικών, καθώς και έκτακτων συνεργατών για τις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων και τα θέματα αποζημίωσής τους.

ü  Στη διάταξη για την ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, ενώ διατηρείται η διδασκαλία στον τομέα της Αισθητικής Παιδείας, τα μαθήματα αυτού του τομέα απαλείφονται στην παρ. 2 για τα άλλα Μουσικά Σχολεία. Έτσι, καταστρατηγείται η ισοτιμία και ο ενιαίος χαρακτήρας του θεσμού.

ü  Απαλείφεται η οποιαδήποτε αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης «τεχνικού εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα, συγκρότησης των εργαστηρίων σύγχρονης τεχνολογίας και εκπόνησης σχεδίων ειδικών προγραμμάτων στους τομείς μουσικής», καθώς και στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτόν των εξοπλισμό. (ισχύουσα παρ. 10 και 11).

ü

Προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται

κηρύσσουμε 3ωρη στάση εργασίας από 11:00΄ έως 14:00΄ την Παρασκευή 23/11/2018 και καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

 

                                                                            Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Γεωργιόπουλος Βασίλειος

Ο Γ. Γραμματέας

Ξανθάκης  Σωτήριος