Το νέο Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριφυλίας

75
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριφυλίας συγκάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση του και διενήργησε τις ανά διετία αρχαιρεσίες του στις 12-12-2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος» στην Κυπαρισσία με τη συμμετοχή των μελών του (μονίμων και αναπληρωτών).

Κατόπιν τούτων, στις 08-01-2019 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που αναδείχθηκε από τις εκλογές, συγκροτήθηκε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

  • Στυλιανού Δέσποινα: Πρόεδρος
  • Πέππα Μαρία: Αντιπρόεδρος
  • Μιχαλαρέα Αγγελική: Γραμματέας
  • Ρεκούμη Γεωργία-Αντωνία :Ταμίας
  • Καραμπάτσος Ιωάννης: Μέλος
  • Τεριζάκη Γαριφαλιά: Μέλος
  • Χονδρογιάννη Μαρία: Μέλος