Επισκευές προϋπολογισμού 520.000 € σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η υπ’ αριθμ. 2/2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας διεξήχθη σήμερα, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και τα σημαντικότερα θέματα επί των οποίων ελήφθησαν αποφάσεις είναι τα εξής:

1. Αναφορικά με το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», η Επιτροπή κατακύρωσε το διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα Pdl ΑΕ, που προσέφερε έκπτωση 53,34%, όσον αφορά σε παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 520.000 ευρώ, με χρηματοδότηση ύψους 399.200 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 120.800 ευρώ από Δημοτικούς Πόρους.

Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

Νηπιαγωγεία
• Αντικατάσταση – επισκευή στεγών Νηπιαγωγείων
• Αντικατάσταση δαπέδου Νηπιαγωγείου Αρφαρών
• Επισκευή – αντικατάσταση κουφωμάτων σε διάφορα Νηπιαγωγεία (10ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Αρφαρών κ.λπ.)
• Άλλες μικροεπεμβάσεις (χρωματισμοί, επισκευές όψεων κ.λπ.)

Δημοτικά Σχολεία
• Αντικατάσταση ορισμένων σιδηρών κουφωμάτων 2ου, 3ου, 5ουκαι 17ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας, καθώς και των Δημοτικών Σχολείων Αρφαρών, Σπερχογείας και Θουρίας
• Αποκατάσταση όψεων και χρωματισμοί 4ου , 5ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων
• Επισκευή όψεων και κεραμοσκεπών των Δημοτικών Σχολείων: 18ου, Άριος και Πλατέος

Γυμνάσια-Λύκεια
• Ολοκλήρωση εργασιών αθλητικού χώρου 2ου και 3ου Γυμνασίου (πλαστικοποίηση δαπέδου δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός βόλεϊ, επισκευή περίφραξης και προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου 5×5)
• Ολοκλήρωση ανακατασκευών όψεων, χρωματισμοί αυτών, ανακατασκευή δέκα WC, ανακατασκευή ΝΑ περίφραξης και επισκευή μονώσεων στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου
• Επισκευή όψεων και χρωματισμοί στο Γυμνάσιο – Λύκειο Θουρίας
• Επισκευή – ανακατασκευή περίφραξης και ολοκλήρωση ανακατασκευών όψεων στο συγκρότημα του πρώην Τεχνικού Λυκείου
• Αντικατάσταση ορισμένων σιδηρών και ξύλινων κουφωμάτων Γυμνασίου Αρφαρών
• Άρση επικινδυνότητας – επισκευή των εξωτερικών όψεων, χρωματισμοί και επισκευή της υγρομόνωσης του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (οδός Θουκυδίδου)
• Θα κατασκευασθούν ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ, κατά προτεραιότητα σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με κινητικά προβλήματα
• Αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED. Η αντικατάσταση των φωτιστικών και των προβολέων θα γίνει με αξιολόγηση των αναγκών κάθε σχολείου από την Υπηρεσία.

2. Κατακυρώθηκε η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων για δύο έτη» ως εξής, στους οικονομικούς φορείς που προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος:
• Γ. Δεληγιάννης ΑΕ για την προμήθεια υγρών καυσίμων με ποσοστό έκπτωσης 1,64% και ορισμένων λιπαντικών
• Οικοθέρμανση Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για την προμήθεια συγκεκριμένων λιπαντικών
• ΙΜΠΕΞ Εμπορική Εισαγωγική ΑΒΕΕΕ για την προμήθεια συγκεκριμένων λιπαντικών.

3. Η Επιτροπή παρέσχε την έγκρισή της σχετικά με την Απόφαση του Δημάρχου, με την οποία ανατίθεται εργολαβία προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με το ΦΠΑ για την κατεπείγουσα αποκατάσταση της βατότητας οδών σε Τοπικές Κοινότητες του Ταϋγέτου και στο δρόμο Άριος – Ασπροπουλιάς, λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων μετά από συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις.