Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεδριάζει την Παρασκευή & ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου   για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά  φαινόμενα  στις 29-09-2018  στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μεσσήνης και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες Πεταλιδίου και Μεσσήνης. 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης 

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών στο γραφείο πολιτισμού του Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Απασχόλησης
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Φυτοκάλυψης έτους 2019.

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 3ου τριμήνου 2018
  2. Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών