206 προσλήψεις στην ΕΡΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΡΤ θα προχωρήσει στην πρόσληψη 206 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσα στο επόμενο διάστημα. Η απόφαση για τις προσλήψεις πάρθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ και θα οριστικοποιηθεί στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η δημόσια τηλεόραση έχει ήδη 2.251 εργαζομένους, ενώ η διοίκηση ζητά απο τον Νίκο Παππά να εγκρίνει άλλες 206 προσλήψεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την «κάλυψη αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προγράμματός της για την περίοδο 2018 -2019» και αφορούν δημοσιογράφους, τεχνικούς αλλά και διοικητικό προσωπικό.

Η απόφαση: