24.750 φορολογικοί έλεγχοι εντός του 2018. Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Περίπου 24.750 φορολογικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2018, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Από το σύνολο των 24.750 ελέγχων, τουλάχιστον το 70%, ήτοι 17.325 έλεγχοι θα αφορούν σε φορολογικά έτη εντός της τελευταίας πενταετίας.

Από τους παραπάνω ελέγχους εντός της πενταετίας τουλάχιστον το 75% θα ανάγεται σε φορολογικά έτη εντός της τελευταίας τριετίας, για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα είχε υλοποιήσει μεγάλο μέρος των όρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των φόρων, αλλά την ίδια στιγμή θεωρεί ότι η συμβολή τους στη δημοσιονομική εξυγίανση είναι περιορισμένη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν  ορθά, ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος για να αποτυπωθούν στις στατιστικές ή ότι η αποτελεσματικότητά τους επηρεαζόταν αρνητικά από την αστάθεια του φορολογικού περιβάλλοντος.

Οι δείκτες επιδόσεων των προγραμμάτων για τη φορολογική διοίκηση δείχνουν ασταθή και μερική βελτίωση όσον αφορά στον αριθμό των φορολογικών ελέγχων και στα ποσοστά είσπραξης στα ειδικευμένα κέντρα ελέγχου.

Κατά την περίοδο 2010-2014, οι φορολογικές οφειλές αυξάνονταν κατά περίπου 8,2 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως (4,2 % του ΑΕΠ), παρά τις διαγραφές και τα μέτρα είσπραξης. Μετά το 2014 ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών οφειλών αυξήθηκε.

Στη βάση αυτοί οι θεσμοί έχουν θέσει δυο σημαντικούς στόχους στην ελληνική φορολογική διοίκηση, ήτοι τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων και τη μείωση του αποθέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.

Το ποσοστό της εισπραξιμότητας των φόρων, δηλαδή των φόρων που βεβαιώνονται και εκείνων που εισπράττονται, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών υπολείπεται του μέσου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η εισπραξιμότητα (δηλαδή οι εισπράξεις φορολογικών εσόδων προ επιστροφών) ως ποσοστό των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων (μετά τις διαγραφές) στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώνεται σήμερα στο 90% στην Ελλάδα, όταν στην ΕΕ είναι 95%.

 

cnn