4 εκ. ευρώ για τεχνικό σύμβουλο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26/3/2018 εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην έδρα της Περιφέρειας.

Η σύμβαση αυτή αφορά τη διάθεση ποσού 3.960.684 ευρώ (!) για τα επόμενα χρόνια (3.951.000 ευρώ διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και 9.684 ευρώ από την Πελοπόννησος Α.Ε.) προς την Αναπτυξιακή «Πελοπόννησος Α.Ε.», για να το διαχειριστεί η ίδια προκειμένου να βρει τεχνικούς συμβούλους που θα βοηθήσουν στο έργο της την κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.