74.345,56 ευρώ για ανακαίνιση γηπέδων στην παραλία Μπούκας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«Αθλητικές Υποδομές στις Αθλητικές εγκαταστάσεις στην παραλία Μπούκας Δ.Ε Μεσσήνης» , προϋπολογισμού,  74.345,56 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 27/11/2018 ,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. , στο Δημαρχείο της  Μεσσήνης .

Το εν λόγω έργο αφορά ενέργειες ανακαίνισης ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 και δύο γηπέδων μπάσκετ .

Επίσης, o Δήμος Μεσσήνης σε συνέχεια της συνεργασίας  του με την  ΠΕΔ και το Εθνικό Κέντρο  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  ,στις 7/11/2018 ,υπέβαλε στα πρώτα λεπτά της πρόσκλησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU  ,σχετική αίτηση χρηματοδότησης, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ ,  με  στόχο την ανάπτυξη δικτύων wifi όπου  θα παρέχουν στους πολίτες ακόμα περισσότερα σημεία, με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους .