18,5 εκατομμύρια ευρώ για αστικές αναπλάσεις σε Καλαμάτα, Άργος και Ναύπλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

8,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για αστικές αναπλάσεις των πόλεων της Πελοποννήσου εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, μέσω ειδικής πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τον έχει προσδιορίσει ο Περιφερειάρχης κ Τατούλης, έχουν εξασφαλιστεί πόροι ύψους 18,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις ΒΑΑ Καλαμάτας και Άργους – Ναυπλίου, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Με την παρούσα πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα, με επιπλέον πόρους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που δεν εντάσσονται στις ΒΑΑ, να χρηματοδοτηθούν ώστε να προβούν σε έργα αναβάθμισης της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος στα κύρια αστικά τους κέντρα.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναφέρονται σε αστικά κέντρα / οικισμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου με μόνιμο πληθυσμό που υπερβαίνει ή προσεγγίζει οριακά τους 10.000 κατοίκους και αφορά τους δύο Ειδικούς Στόχους του Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020 «Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων» και «Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος».

Το Φυσικό Αντικείμενο των Προτάσεων αυτών μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει αναπλάσεις αστικών περιοχών, ποδηλατόδρομους σε πόλεις ή πέριξ αυτών, προσβάσεις ήπιας κυκλοφορίας του αστικού ιστού και στο περιαστικό φυσικό περιβάλλον, διαμόρφωση χώρων πράσινου σε περιοχές του αστικού και περιαστικού ιστού, έργα βελτίωσης της κινητικότητας σε αστικά κέντρα με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων ή/και δημιουργία πολυχώρων τοπικής εμβέλειας για αναζωογόνηση υποπεριοχών στα αστικά κέντρα, μελέτες και δράσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού κ.α.