9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 27-03-2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 17:00 όπου θα γίνει η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
1.Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μεσσηνίας Ν. Μεσσηνίας με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει
2.Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, κ.λπ.).
3.Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 Προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) ή, προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα (11) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.
4.Έγκριση της αριθμ 25/2017 απόφασης (Απόφαση σχετικά με την προσαύξηση στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης μετά τη λήξη τους) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ
5.Έγκριση της αριθμ 30/2017 απόφασης (Λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλών των πελατών της επιχείρησης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ
6.Συμπλήρωση της υπ.αριθμ.23/2017 Α.Δ.Σ. (Συγκρότηση επιτροπών βάσει του Ν.4412/2016)
7.Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παίγνιων
8.Εποχιακή λειτουργιά επιχείρησης: (ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια) στην Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ (ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ) της Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ.
9.Αίτημα έγκρισης πρόσληψης πτυχιούχου φυσικής αγωγής για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
10.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ»
11
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ
12.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
13.Χορήγηση παράτασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ»
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ».
15.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΑΥΤΗΣ».
16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Χράνων».
17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. Πρωτ. 7433/12-04-2016 Σύμβασης για την προμήθεια : «Προμήθεια Πινακίδων και υλικών σήμανσης έτους 2016 – Ομάδα Α :εξοπλισμός οδικού δικτύου»
18.Έγκριση επιχορήγησης του συλλόγου, Εξωραϊστικός – Μορφωτικός –Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων  Εύας – Καλαμαρά « Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».
19.Έγκριση εκδήλωσης πανελλήνιο πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης Παμπαίδων & Κορασίδων 5 & 6 Μαΐου 2017- Ψήφιση πίστωσης
20.Έγκριση Πασχαλινών Εκδηλώσεων 2017 – Ψήφιση πίστωσης.
21.Έγκριση Εκδήλωσης εορτασμού Ζωοδόχου Πηγής στην Τ.Κ. Πεταλιδίου – ψήφιση πίστωσης.
22.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για παραχωρήσεις αθλητικών χώρων.
23.Τροποποίηση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μεσσήνης οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  • ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ