950.000€ για την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάχθηκε το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ» στο Δήμο Καλαμάτας συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  950.000,00€.

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής της προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος διώροφης οικοδομής με υπόγειο για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου και κάλυψη αναγκών του υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου παραπλεύρως του υφιστάμενου Δημοτικού Σχολείου μέσα στο ίδιο το οικόπεδο επιφάνειας 2.940,61 τ.μ., εντός του οριοθετημένου οικισμού Άριος της Τ.Κ. Άριος του Δήμου Καλαμάτας.

Στο κτίριο προσθήκης, το υπόγειο επιφάνειας 265,68 τ.μ. θα χρησιμοποιείται ταυτόχρονα τόσο από το Νηπιαγωγείο όσο και από το Δημοτικό Σχολείο, ως χώρος βοηθητικών χρήσεων (αποθήκες, αρχείο, λεβητοστάσιο κ.λ.π.). Το ισόγειο έχει συνολική επιφάνεια 350,41 τ.μ. Από αυτά τα 331,92 τ.μ. θα χρησιμοποιούνται ως Νηπιαγωγείο και τα 18,49 τ.μ. θα χρησιμοποιούνται από το Δημοτικό Σχολείο, για τη δυνατότητα κάθετης κίνησης (διάδρομος και ανελκυστήρας).

Τέλος ο Α’ όροφος συνολικής επιφάνειας 207,70 τ.μ. θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από το Δημοτικό Σχολείο, η πρόσβαση στο οποίο θα πραγματοποιείται με μια ευρύχωρη εξωτερική κλίμακα από οπλισμένο σκυρόδεμα  και με ανελκυστήρα. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αφορούν σε χωματουργικά – καθαιρέσεις, σκυροδέματα, τοιχοποιίες – επιχρίσματα, επενδύσεις – επιστρώσεις, κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, λοιπά τελειώματα, ύδρευση – είδη υγιεινής, αποχέτευση – όμβρια, ισχυρά ρεύματα, ανελκυστήρα, θεμελιακή – αλεξικέραυνο, ασθενή ρεύματα, πυρανίχνευση – πυρόσβεση, θέρμανση και εργασίες φύτευσης – άρδευσης.

Με το προτεινόμενο έργο θα καλυφθεί η ανάγκη στέγασης του υπάρχοντος νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος, το οποίο σήμερα συστεγάζεται με το αντίστοιχο δημοτικό σχολείο και συγχρόνως θα καλυφθούν σημαντικές ελλείψεις που παρουσιάζονται σε επίπεδο αιθουσών και χώρων υγιεινής σε αυτό