O ΟΔΔΥ ξεπουλά στο Ναύπλιο Mercedes και BMW με τιμές εκκίνησης 100 ευρώ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα ακόμη μεγάλο ξεπούλημα έχει δρομολογήσει για τις 22 Αυγούστου ο ΟΔΔΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), βγάζοντας σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οχήματα μεγάλης αξίας, που βρίσκονται στα αζήτητα των τελωνείων.

Συγκεκριμένα, στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Τελωνείου Ναυπλίου, Αμυμώνης 26, 21100 στο Ναύπλιο, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν σε μεμονωμένη εκποίηση για ΟΤΚΖ και διάλυση (όπου αυτό αναφέρεται) τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα και τα εγκαταλειφθέντα του Τελωνείου, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ναύπλιο 31 – 07- 2017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΤΕΛΩΝΕΊΟ ΝΑΥΠΛΊΟΥ 
Αριθμ. Πρωτ.: 4677
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΦΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. : : : : : Αμυμώνης 26 211 00 – Ναύπλιο 2752362836 27520 27401 Ν. ΡΗΓΑΝΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο του Τελωνείου Ναυπλίου, Αμυμώνης 26, 21100 στο Ναύπλιο, θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν σε μεμονωμένη εκποίηση για ΟΤΚΖ και διάλυση (όπου αυτό αναφέρεται) τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα και τα εγκαταλειφθέντα του Τελωνείου, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε πίνακα.
Π ΡΟ Σ Ο Χ Η Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο της Δ.Δ.Δ.Υ (oddy.gr). H συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή. Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. Τα μη κοινοτικής προέλευσης οχήματα επιβαρύνονται με εισαγωγικό δασμό ο οποίος καταβάλλεται κατά την παραλαβή τους
Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους ότι στο εξής ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Για τα ΟΤΚΖ (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και διάλυση οχήματα, η εγγύηση συμμετοχής είναι 100,00 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης, η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ τουλάχιστον.
Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου στην αρμόδια ΔΟΥ. Το 20% της τιμής κατακύρωσης ( προκαταβολή) καταβάλλεται σε μετρητά αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα.
Η έκπτωση, όταν η πληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς, ορίζεται σε 30% στο σύνολο της προαναφερόμενης τιμής. Επισημαίνεται ότι με το υπ’ αρ. 116/5-3-2004 ΠΔ (ΦΕΚ 81Α/2004), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων ΟΤΚΖ, θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ , και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης του ΟΤΚΖ .

Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω κατηγορία ΜΟΝΟ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ. Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές. Για την ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση των οχημάτων που δεν υπάγονται στο ΠΔ 116/3004, δηλ. αυτών που εκποιούνται για διάλυση ( φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία κ.λ.π.), οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με τη διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες αγοραστές για τα προς ΟΤΚΖ και διάλυση οχήματα, προκειμένου να λάβουν μέρος στη δημοπράτηση αυτών θα πρέπει να υποβάλλουν τα έγγραφα αδειοδότησης και πιστοποίησής τους στην Υπηρεσία μας προς εξέταση, τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα από 31/07/2017 μέχρι και 210/8/2017 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι, Ρηγανάς Νέαρχος και Κέκκος Γεώργιος, τηλ. 2752362837, 2752027313 του Τελωνείου Ναυπλίου

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3
1. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.
Α/Α Α/Μ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤ/ΗΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.
ΤΙΜΗ ΓΡ. ΕΜΠ. 1 192960 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ BMW WBAAE11050AG31038 100 € O.T.K.Z. 2 192963

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES WDB1680081J091871 1998 400 € O.T.K.Z. 3 192966 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

CHEV GOE 2CNBE18U7N6941723 1996 300 € O.T.K.Z. 4 192967 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI

WAUZZZ4BZYN143831 2000 500 € O.T.K.Z. 5 192968 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES

WDB1240261A767844 1988 100 € O.T.K.Z. 6 192971 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT

VF32DNFUF42096432 2002 600 € O.T.K.Z.
Τα παραπάνω οχήματα βρίσκονται σε εγκεκριμένους χώρους του Τελωνείου Ναυπλίου.
2. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ MH ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.
Α/Α Α/Μ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤ/ΗΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.
ΤΙΜΗ ΓΡ. ΕΜΠ. 1 193033 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VW GOLF 3VWEK01H1VW111887 1997 300 €

O.T.K.Z. 2 192959 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD WF0AXXGBBACA96086 1982 100 € O.T.K.Z. 3 192964 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ BMW WBAHC21090GA48298 1991 200 € O.T.K.Z. 4 192965 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

CHEVROLET 2CNBJ18U1M6930100 1991 200 € O.T.K.Z. 5 192972 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA 2HGEJ6425VH008259 1997 200 € O.T.K.Z.
Τα παραπάνω οχήματα βρίσκονται σε εγκεκριμένους χώρους του Τελωνείου Ναυπλίου.
3. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ MH ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ο.Τ.Κ.Ζ.
Α/Α Α/Μ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤ/ΗΣ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.
ΤΙΜΗ ΓΡ. ΕΜΠ. 1 192962 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES 11511012121592 1973 100 € O.T.K.Z.
Το παραπάνω όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικό πάρκινγκ στην Τρίπολη