Ετικέτα: ΜΙΣΘΟΣ

Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας: Η Εργασιακή Ανασφάλεια εντείνεται

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δηλώνει ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός δεν επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση Το 82% των εργαζομένων δηλώνουν ότι διαφωνούν να παραμείνει στάσιμος ο...