Ετικέτα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΖΑΤΟΥΝΑΣ

Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση του  Συλλόγου «Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας», που άρχισαν με την ιδρυτική συνέλευση, τον Οκτώβριο στην Αθήνα, και την απόφαση έγκρισης...