Ετικέτα: Σχολείο Αυτάρκειας Αλαγονίας

Τριήμερο εργαστήριο του Σχολείου Αυτάρκειας Αλαγονίας

Στις 7, 8 και 9 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο του Σχολείου Αυτάρκειας Αλαγονίας θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο θεωρητικό και πρακτικό εργαστήριο: «Βότανα και άλλες...