Ετικέτα: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Υποβολή προτάσεων του Δήμου στον άξονα ψηφιακής σύγκλησης του «Αντ. Τρίτσης»

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, κατά την 8η/2021 συνεδρίασή της σήμερα, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, οι υπ’ αριθμ. 1/2021, 2/2021 & 3/2021...