Ετικέτα: Hellenic Seaplanes

Η Καλαμάτα εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο υδατοδρομίων

Η HELLENIC SEAPLANES ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ.        H Πελοπόννησος και...