Έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη περιφερειακών Αρχών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με σχετικό έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της χώρας -μεταξύ άλλων-, το υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει στην γνωστοποίηση ανάρτησης υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίου και οδηγιών για την ανάδειξη των περιφερειακών Αρχών στις 8 του ερχόμενου Οκτωβρίου.

Το εν λόγω έγγραφο μπορείτε να δείτε εδώ:

Εγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις εκλογές