Έκπτωτη η ΛΑΝΕ από τις γραμμές Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τις οξύτατες αντιδράσεις των φορέων των Κυθήρων και μετά από σκληρή επιστολή του Δημάρχου κ. Χαρχαλάκη προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, το τελευταίο σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες έχει ήδη εκδώσει την απόφαση με την οποία κηρύσσεται έκπτωτη η ΛΑΝΕ από τις ακτοπλοϊκές γραμμές των Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Η απόφαση βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών και μετά από την δημοσίευσή της θα καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου η εγγυητική επιστολή της ΛΑΝΕ ύψους 400.868€.

Επιπλέον, έχει υποβληθεί πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο από τους πλοιοκτήτες του τοπικού πλοίου για τον εφοπλισμό νέου πλοίου στη γραμμή, που όμως οι σχετικές διαδικασίες των Νόμων (σύγκληση ΣΑΣ κλπ) θα καθυστερήσουν την υλοποίησή της ίσως και για ένα ολόκληρο μήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λόγω της ασυνέπειας της ΛΑΝΕ, τα νησιά μας για πρώτη φορά μέσα σε θερινή σεζόν βρίσκονται «ξεκρέμαστα» σχετικά με τη σύνδεσή τους με τον Πειραιά, το Γύθειο, την Καλαμάτα και την Κρήτη.

Το τοπικό πλοίο θα ξεκινήσει τριπλά (και εάν χρειαστεί τετραπλά) ημερήσια δρομολόγια, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι λύνεται το πρόβλημα.

Φαίνεται επίσης ότι το Υπουργείο εξετάζει πολύ σοβαρά τον διαχωρισμό των γραμμών των Κυθήρων από 2 σε 3 από τη νέα δρομολογιακή περίοδο σύμφωνα με πρόταση του Δήμου Κυθήρων, ώστε να γίνονται ξεχωριστές προκηρύξεις για τη σύνδεση με τον Πειραιά, το Γύθειο/Καλαμάτα/Κίσσαμο και τη Νεάπολη προκειμένου να μην υπάρχουν μονοπώλια και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός.

Ο Δήμαρχος φέρεται να έχει απευθυνθεί σε τοπικούς Βουλευτές με σκληρή γλώσσα, δηλώνοντάς τους ότι η μετάβαση και επίσκεψη τους στα Κύθηρα όσο το ακτοπλοϊκό παραμένει στον αέρα δεν είναι επιθυμητή.

Μάλιστα ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου φέρεται να έχει ήδη συντάξει τα σχετικά δικόγραφα κατά παντός υπευθύνου για το ζήτημα μετά από εντολή του Δημάρχου.

Αντώνης Λαμπρινίδης