Έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μαραθόλακκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατατέθηκε σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αίτηση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί πολίτες»  με θέμα την κατάσταση στην Μαραθόλακκα και την κήρυξη της Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η αίτηση αυτή υπεγράφη από δεκατέσσερις δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67, παράγραφος 2 του Νόμου 3852 /2010, στο οποίο ορίζεται σαφώς ότι η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει όταν το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου.