Έλεγχος ποιότητας νερού για τις 4 Δημοτικές ενότητες της Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τον έλεγχο ποιότητας νερού από ιδιώτη χημικό μηχανικό για τις 4 Δημοτικές ενότητες της Τριφυλίας μετά από σχετική πρόταση, ενέκρινε το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, με την υπογραφή των ανάλογων συμβάσεων για την προστασία των δημοτών αλλά και την ποιοτική αξιολόγηση των υδάτων.
Η δαπάνη με βάση την απόφαση ανέρχεται στις 17.360 ευρώ καθώς η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας, μετά από συζήτηση στο οικείο Δημοτικό συμβούλιο από πρόταση συμβούλων αξιολόγησε τις γραπτές προσφορές για το έλεγχο στις 4 Δημοτικές ενότητες του Δήμου για την συντήρηση του συστήματος χλωρίωσης, προτιμώντας εξωτερικό συνεργάτη καθώς δεν διαθέτει το επιστημονικό προσωπικό για την αποτύπωση της κατάστασης ποιότητας των υδάτων.
Έτσι οι Δ.Ε. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Αετούς και Αυλώνος, με βάση τις μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχει εγγράψει στον προυπολιγισμό της τους πόρους για το συγκεκριμένο έργο. Να τονίσουμε ότι η διοίκηση της επιχείρησης προέβη στην συγκεκριμένη ενέργεια με αφορμή και τα φαινόμενα ελλείψεων νερού, καθώς η Κυπαρισσία μετά από επίσημη προαναγγελθείσα ανακοίνωση λόγω βλάβης ήταν χωρίς νερό, αλλά κυρίως για να μετριάσει το αρνητικό κλίμα που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
ΓΙΑΝ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ