Έναρξη της Υπηρεσίας Δόμησης Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εις απάντηση του εξερχομένου 30/08.06.2017 Έγγραφο του Συλλόγου Μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών Μεσσηνίας προς το Δήμο Μεσσήνης σχετικά με το πολεοδομικό κενό που έχει δημιουργηθεί για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην χωρική αρμοδιότητά του και μέχρι πρότινος εξυπηρετούνταν από την Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας, ο Σύλλογος παρέλαβε το υπ’αριθμ 13571/16.06.2017 Έγγραφο του Δήμου Μεσσήνης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 12
Ο Δήμος Μεσσήνης, με δική του πρωτοβουλία, προσκάλεσε αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας και παρουσίασε τις θέσεις του σχετικά με το θέμα που αναδείξαμε, αλλά και όλες τις ενέργειες που έχει κάνει προς την κατεύθυνση της σύστασης Πολεοδομίας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, και για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής, προέβη στην λήψη απόφασης σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης στην Μεσσήνη (αρ. 141/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), της οποίας αναμένεται η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με μέριμνα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η απόφαση εστάλη προς δημοσίευση στις 13.06.2017 (αρ. πρωτ. 99075/13.06.2017) και τυπικά αναμένεται εντός 20ημέρου η έναρξη της Υπηρεσίας Δόμησης Μεσσήνης.
 
Δεδομένων όλων των παραπάνω ενεργειών που έχει κάνει ο Δήμος Μεσσήνης, ο Σύλλογος προτρέπει το Δήμο Καλαμάτας και την Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας, να εξυπηρετούν, όπως και στο παρελθόν, υποθέσεις που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεσσήνης,  μέχρι και την επίσημη ημερομηνία έναρξης των εργασιών της Υπηρεσίας Δόμησης Μεσσήνης, ώστε να μην μένει ημέρα δίχως εξυπηρέτηση για το κοινό και τους μηχανικούς.
 
 
ο πρόεδρος  Τάσος Αδαμόπουλος         
ο γραμματέας  Βασίλης Παπαευσταθίου