Ένα σπάνιο έργο στη Συλλογή Βιβλίων του Δημαρχείου Πύλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το σπάνιο βιβλίο του εμπνευστή του Ερυθρού Σταυρού Ερρίκου Ντυνάν “Μια ανάμνησις από το Σολφερίνο” βρίσκεται στη Συλλογή του Δημαρχείου Πύλου, σε μια έκδοση του 1959.
Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του: “Την 24ην Ιουνίου 1859 ο Ερρίκος Ντυνάν, ταξιδεύων εξ’ Αλγερίας εις Γαλλίαν εφ’ αμάξης, ευρέθη τυχαίως εντός του πεδίου μιας πολυαιμάκτου μάχης, εις το Σολφερίνο της Ιταλίας. Εις την σύμπτωσιν ταύτην οφείλεται μια ωραία και ευγενής Ιδέα, ίσως η καλλιτέρα εξ εκείνων τας οποίας δύντανται να επιδείξη η σύγχρονος Ανθρωπότης. Η ιδέα της ιδρύσεως του Ερυθρού Σταυρού”.
Σχετικά με το έργο αυτό έχει σχολιαστεί πως: “Με γλώσσα απλή μεταφέρονται οι σκηνές της μάχης και τα αποστελέσματα της σύγκρουσης. Εικόνες – γροθιά στο στομάχι. Δίκαια προκάλεσε σοκ στο κόσμο της εποχής του”.