Έργα στον κυματοθραύστη Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής προσήνεμου μόλου λιμένα Καλαμάτας», προϋπολογισμού 187.155 €.

Με το έργο αυτό επισκευάζονται βλάβες στον πρόσθετο τοίχο, που έχει κατασκευασθεί επί μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων στο «χιλιόμετρο». Οι βλάβες λόγω πολυκαιρίας και καιρικών συνθηκών αντιμετωπίζονται με κατασκευή εγχύτων μανδυών, για τους οποίους χρησιμοποιείται υψηλής αντοχής τσιμέντο.
Επειδή πραγματοποιούνται εργασίες με τη χρήση μηχανημάτων, παρακαλούνται οι πολίτες να μη χρησιμοποιούν τον κυματοθραύστη για περπάτημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.
Όσον αφορά στους χρήστες θέσεων για την πρόσδεση σκαφών, παρακαλούνται να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το χώρο αυτό, παρά μόνο σε περίπτωση ανάγκης και με δική τους ευθύνη.