Ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πελοπόννησο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την ίδρυση και μετονομασία 44 Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Πρόκειται είτε για ίδρυση νέων, είτε για την τακτοποίηση και αποκατάσταση της νόμιμης λειτουργίας Τμημάτων Ένταξης, τα οποία επί σειρά ετών λειτουργούσαν χωρίς να διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες τον ενταξιακό προσανατολισμό της εκπαίδευσης και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προχωρά στην ενίσχυση του θεσμού των Τμημάτων Ένταξης.
Ειδικότερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου νέα Τμήματα Ένταξης ιδρύονται :

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

Τ. Ε. στο 2ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης,

Τ. Ε. στο 4ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης, Τ. Ε.

στο 10ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης.

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΛΑΚΩΝΙΑΣ:

Τ. Ε. στο 12ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:

Τ. Ε. στο 13ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας