Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης των ελαιοκαλλιεργητών του Δήμου Οιχαλίας εξαιτίας της ζημιάς του καρπού από το γλοιοσπόριο και το δάκο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλη ήταν η ζημιά στην ελαιοπαραγωγή από το γλοιοσπόριο και το δάκο, κάτι που οφείλεται στις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και τις υγρασίες.

Όλες οι κοινότητες του Δήμου Όιχαλίας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ψεκασμών από τις ΔΑΌΚ Μεσσηνίας και Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, δεδομένης της άνω του 25% παραγωγής.

Η ελαιοσυγκομιδή, όπως αποδεικνύεται από τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών των ελαιοτριβείων, προσβλήθηκε από το γλοιοσπόριο και το δάκο σχεδόν καθολικά, πράγμα που φαίνεται και από πολλές κοινότητες του Δήμου μας, οι οποίες παρουσίαζαν παραγωγή άνω του 40%-50% και τελικά δεν παρουσίασαν ούτε 5%.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται επιβεβλημένη μια άμεση οικονομική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών του Δήμου Όιχαλίας, ενός Δήμου που απαριθμεί περισσότερα από ένα εκατομμύρια ελαιόδεντρα.

Παρακαλούμε όπως, αρμόδια κλιμάκια του ΕΛΓΑ πιστοποιήσουν τη ζημιά και εν συνεχεία, μέσω του Προγράμματος Κρατικών Όικονομικών Ενισχύσεων, να αποζημιωθούν οι καλλιεργητές.

Προσεχώς ο Δήμος Όιχαλίας θα συζητήσει το εν λόγω ζήτημα στο επόμενο Δημοτικό του Συμβούλιο.