Αίτηση ακύρωσης των δασικών χαρτών θα καταθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέα του πολιτική παρέμβαση προς την Κυβέρνηση ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ζητά την άμεση διόρθωση των σφαλμάτων των δασικών χαρτών πριν την κύρωσή τους και τονίζει «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον, θα καταθέσει αίτηση ακύρωσης αν παραμείνουν στη σημερινή τους κατάσταση και θα αναζητήσει αστικές ευθύνες σε κάθε κατεύθυνση».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνει ότι οι μέχρι τώρα διορθωτικές ενέργειες, αφενός, κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, αφετέρου, αποδεικνύουν τη βασιμότητα των ζητημάτων που έχει θέσει με τις προηγούμενες επιστολές και παρεμβάσεις του και την αναγκαιότητα ριζικών αλλαγών και όχι επιφανειακών ρυθμίσεων.

Ο κ. Τατούλης επισημαίνει ακόμη στην επιστολή του τα σφάλματα που εντοπίζονται και δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αποτελούν συστηματικά σφάλματα ή σφάλματα μεγάλης κλίμακας που είναι αναγκαία η διόρθωση τους πριν την έκδοση της απόφασης κύρωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

  1. Στην αυθαίρετη μετατροπή των «αναδασωτέων εκτάσεων» σε «Δασικές εκτάσεις». Πρόκειται για εντελώς παράνομη και αυθαίρετη ενέργεια που έχει ως συνέπεια την μετατροπή χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικών καλλιεργειών σε δασικές εκτάσεις μόνο και μόνο επειδή κάποια στιγμή καήκαν.
  2. Τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό ως «Δασικών εκτάσεων» τμημάτων οριοθετημένων οικισμών, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και αγροτικών διανομών επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θεώρησαν τα εν λόγω όρια. Πρόκειται για διαστροφή που επιβάλει στον πολίτη να αποδείξει ότι το σπίτι που έχτισε νόμιμα είναι μέσα σε σχέδιο πόλεως ή οικισμό επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έκαναν την δουλειά τους.
  3. Τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό ως δασικών εκτάσεων κληροτεμαχίων διανομών του Υπουργείου Γεωργίας. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις διανομές μοναστηριακών κτημάτων που δεν είχαν ψηφιοποιηθεί από την ΕΚΧΑ ΑΕ και ουσιαστικά έχουν αγνοηθεί. Στην Πελοπόννησο έχουν αγνοηθεί περισσότερες από 150 διανομές συνολικής έκτασης άνω των 120.000 στρεμμάτων μοναστηριακών κτημάτων που διενεργήθηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του 1952 μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
  4. Την αυθαίρετο χαρακτηρισμός χιλιάδων στρεμμάτων καλλιέργειας καστανιάς και καρυδιάς στους ορεινούς όγκους με την ένδειξη (ΔΔ) δηλαδή δάσος το 1945 και δάσος σήμερα ή ακόμη χειρότερα (ΑΔ) δηλαδή αργός το 1945 και δάσος σήμερα. Πρόκειται για συστηματικό σφάλμα που καλύπτει πολλές χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών το οποίο  μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμιά αυτοψία (όπως προβλέπεται) στις εκτάσεις των δασικών πολυγώνων.

«Η επιλογή για αποκλειστικά ηλεκτρονική ανάρτηση  σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος που απαιτείται να καταβάλει κάποιος πολίτης για την υποβολή αντιρρήσεων καθιστούν την ανάρτηση προσχηματική» τονίζει στην επιστολή του ο κ. Τατούλης και σημειώνει ότι «με βεβαιότητα οδηγούμαστε σε δασικούς χάρτες που θα περιλαμβάνουν χιλιάδες λαθών δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότητα που θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα όπως είναι ο δασικός χαρακτήρας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ένα προϊόν όπως οι δασικοί χάρτες, όταν δεν στέκει στην κοινή λογική απαξιώνεται απόκτα την κρίσιμη μάζα εναντίωσης και εν τέλει δεν εφαρμόζεται  και ανακαλείται».

Ειδική αναφορά κάνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στις συνέπειες που έχει ένας κακής ποιότητας δασικός χάρτης, με πλειάδα σφαλμάτων οφειλόμενα σε μη εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν για την σύνταξη του και αφορούν την  ασφάλεια των συναλλαγών, την είσπραξη των αγροτικών επιδοτήσεων και την αδειοδότηση νέων επενδύσεων.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον κ. Τατούλη είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει την διαστρέβλωση και εν τέλει απαξίωση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου  θεσμικού εργαλείου όπως είναι οι δασικοί χάρτες. Είναι αποφασισμένη και δεν θα επιτρέψει ένας σχεδιασμός με σφάλματα όπως αυτά που ήδη περιγράψαμε, ο οποίος μόνο  κατ’ επίφαση προστατεύει το περιβάλλον και την δημόσια περιουσία,  να  δημιουργήσει ένα αβέβαιο και γκρίζο τοπίο σε όλη την Περιφέρεια  Πελοποννήσου ικανό να ακυρώσει την αναπτυξιακή δυναμική  που με πολύ κόπο δημιουργήσαμε, να επιτρέψει στους πραγματικούς καταπατητές να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο αξιοποιώντας τις αδυναμίες του συστήματος και να αναγκάσει χιλιάδες πολίτες που εσφαλμένα επηρεάζονται από δασικά πολύγωνα  για να αποδείξουν το αυτονόητο  να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ και τελικά να οδηγηθούν μαζικά στα δικαστήρια.

Στη βάση των ανωτέρω ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κρίνει αναγκαία:

  1. Την παράταση της ανάρτησης των δασικών χαρτών για ένα  εξάμηνο. Η παράταση του 1.5 μήνα που δόθηκε είναι πολύ μικρή.
  2. Την υποχρεωτική ενσωμάτωση των θεσμικών γραμμών που οριοθετούν τις αστικές περιοχές πριν την κύρωση του Δασικού Χάρτη.
  3. Τη γενναία απομείωση του προβλεπόμενου ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων στο πόσο των 5 ευρώ όσο δηλαδή είναι και το τέλος για την υποβολή αντιρρήσεων στα αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία στις αναρτήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου.
  4. Τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας στις Περιφέρειες και στους Δήμους να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις ατελώς προκειμένου να διορθώνονται μαζικά λάθη μεγάλης κλίμακας όπως πχ η εσφαλμένη μετατροπή σε «δασική έκταση» των καλλιεργειών καστανιάς και καρυδιάς.
  5. Την ουσιαστική αναζήτηση των αναγκαίων ενεργειών μέσα από τις οποίες θα διορθωθούν τα συστηματικά λάθη μεγάλης κλίμακας αλλά και η μη ενσωμάτωση όλων των θεσμικών γραμμών.
  6. Τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ουσιαστική δημοσιότητα και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να πληροφορηθούν με επάρκεια και ακρίβεια τους χαρακτηρισμούς που αφορούν την ιδιοκτησία τους και να ασκήσουν τυχόν αντιρρήσεις χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ.