Αγωγές 7 εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Νέες αγωγές κατέθεσαν απλήρωτοι εργαζόμενοι με αποδέκτη την Κοινωφελή Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.) καθώς 7 εργαζόμενες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ζητούν τα νόμιμα εργασιακά και ασφαλιστικά του δικαιώματα με αγωγες στο Ειρηνοδικείο και το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.
Η πρώτη αγωγή, αφορά την εκδίκαση του ποσού 4.000 ευρώ εργαζόμενη με τόκους καθώς αφορά στην καταβολή επιδομάτων εορτών και επιδόματος αδείας των ετών 2013 έως και 2016, με τα δικαστικά έξοδα. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Οκτωβρίου. Η δεύτερη αγωγή, αφορά αίτηση μετατροπής της σύμβασης εργασίας τους εξ αρχής από Ι.Δ.Ο.Χ. σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, ως καλίπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Η εκδίκαση έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου. 
Η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και συγκεκριμένα η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας αποφάσισε να ορίσει δικηγόρο για τις δύο υποθέσεις, αντικρούοντας, προφανώς, τους ισχυρισμούς των εργαζομένων, προκειμένου να μη δικαιωθούν τα αιτήματά τους. Γ.ΜΠ.