Αιτήσεις για την παραχώρηση μαρμάρινων οστεοκιβωτίων στο Κοιμητήριο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκινάει αύριο Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, η υποβολή αιτήσεων για την παραχώρηση των μαρμάρινων προκατασκευασμένων οστεοκιβωτίων που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο Κοιμητήριο Μεσσήνης.

Όσοι επιθυμούν να τους διατεθούν μαρμάρινα οστεοκιβώτια για τα οστά των συγγενών τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παραχώρησης με δικαίωμα πολυετούς χρήσης ή ετήσιας φύλαξης των οστών, όπως καθορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεσσήνης (ο οποίος τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 54/2023 Απόφαση του Δ.Σ. Μεσσήνης).