Αιφνίδιοι θάνατοι στρατιωτικών – Γίνονται όλο και περισσότεροι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών θέτει με έγγραφό της ένα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη προσοχή. Τους αιφνίδιους θανάτους στρατιωτικών, που όλα τα χρόνια της κρίσης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση.