Αλλάζουν όλα τα πρώτα πρωινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Επιβατικό Κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Π.Ε. Μεσσηνίας για την εξυπηρέτηση των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις, από 06/06/2017 έως 21/06/2017, πέρας της εξεταστικής περιόδου, όλα τα δρομολόγια από ΔΕΥΤΕΡΑ έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ που εκτελούνται από ώρα 04:45 έως 07:30 εντός του Νομού ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ νωρίτερα κατά μισή ώρα από ΚΑΛΑΜΑΤΑ, για τους τόπους προορισμού των, και από τους τόπους προορισμού των για ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Εκτός των δρομολογίων για ΑΘΗΝΑ της ώρας 05.00 – 06.30, της ώρας 04:45 και 07:00 ΓΙΑ ΟΙΤΥΛΟ και της ώρας 05:30 από Καλαμάτα – Αρφαρά τα οποία θα εκτελούνται κανονικά) –
»Για την άνω τροποποίηση των δρομολογίων ζητούμε την κατανόηση σας».-