Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής Λαϊκής και Δημοτική Αγοράς Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Λόγω της αργίας των Θεοφανείων η Λαϊκή και Δημοτική Αγορά θα
διεξαχθεί την παραμονή Παρασκευή 05.01.2018